Informace

21.9.2016
Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie
FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 27201 IČ 26439573 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7139, (dále jen „Společnost“) tímto plní svoji povinnost podle ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zveřejňuje informaci, že valná hromada Společnosti svým rozhodnutím ze dne 15. 9. 2016 ve formě notářského zápisu rozhodla...
6.9.2016
Výběrové řízení ČEPS, a.s.
Dne 26.10.2015 vyhlásila společnost ČEPS, a.s. výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2016 a 2017. Společnost ČEPS, a.s rozhodla, že nevyužije svého práva zrušit osmé a deváté aukční kolo ve smyslu článku XV. platných Podmínek výběrového řízení. Osmé aukční kolo bylo ukončeno dne 6.9.2016 v 11.00 hodin. Hodnota...

Aktuality

10.7.2015
Českomoravská komoditní burza Kladno meziročně zvýšila počet kontraktů s elektřinou a plynem
Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) v meziročním srovnání zvýšila počet uzavřených kontraktů na energetickém trhu o 47 %. Zatímco v 1. polovině roku 2014 uzavřela 1.718 kontraktů, za stejné období letošního roku se jednalo o 2.532 kontraktů o finančním objemu přesahujícím 1,5 miliardy Kč. Kladenská burza tak znovu potvrdila, že je jedinou skutečně fungující komoditní...
12.6.2015
Českomoravská komoditní burza Kladno inovuje svůj obchodní systém a webové stránky
Českomoravská komoditní burza Kladno od června 2015 výrazně vylepšuje design, strukturu i obsah svých webových stránek. Ty jsou nyní pro jejich uživatele přehlednější a srozumitelnější. Nový web navazuje na dokončení implementace nového elektronického obchodního systému burzy, který zefektivňuje celý proces obchodování. Cílem inovace webových stránek je poskytnout zájemcům o burzovní trh lepší podporu a rychlejší...
16.2.2015
Českomoravská komoditní burza Kladno snížila od února sazby burzovních poplatků
Českomoravská komoditní burza Kladno s účinností od 1. února 2015 snížila poplatky z uzavřených obchodů u energetických komodit, kam spadá elektřina a zemní plyn pro konečného zákazníka, a to v průměru o 15 procent. ČMKBK organizuje trh s elektřinou a plynem pro konečné odběratele od roku 2009. Každoročně se zvyšující objem zobchodované elektřiny a plynu...

FIN-servis, a.s. působí jako expertní společnost, která se již více než 10 let zaměřuje zejména na zprostředkování komoditních obchodů a na vývoj a realizaci transparentních metod obchodování, projekty v oblasti energetiky a v oblastech optimalizace a úspor nákladů.

FIN-servis, a.s. je dlouholetým členem Českomoravské komoditní burzy Kladno, kde aktivně působí i v roli dohodce při uzavírání burzovních obchodů s energetickými komoditami.

Celková bilance komoditních obchodů, které prostřednictvím FIN-servis, a.s. jeho klienti uzavřeli, ať už na Českomoravské komoditní burze Kladno nebo jinou formou (elektronické aukce, výběrová řízení, apod.), překračuje hodnotu 20 miliard Kč.

Výběr aktuálních kurzů ČMKBK

   
DatumProduktKurz
23.9.2016 ZP VO 1R SSD CZ 2017 400 CZK/MWh <
23.9.2016 EE VN 1R SSD CZ 2017 750 CZK/MWh <
21.9.2016 EE NN 1R SSD CZ 2017 748 CZK/MWh >
21.9.2016 ZP MO 1R SSD CZ 2017 401 CZK/MWh >

* Použité zkratky: EE NN - Elektřina nízké napětí, EE VN - Elektřina vysoké napětí, ZP MO - Zemní plyn maloodběr, ZP VO - Zemní plyn velkoodběr