Informace

14.6.2016
Výběrové řízení ČEPS, a.s.
Dne 26.10.2015 vyhlásila společnost ČEPS, a.s. výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2016 a 2017. Společnost ČEPS, a.s rozhodla, že nevyužije svého práva zrušit páté aukční kolo ve smyslu článku XV. platných Podmínek výběrového řízení. Páté aukční kolo bylo ukončeno dne 14. června 2016 v 11.00 hodin. Hodnota...
3.6.2016
Výběrové řízení ČEPS, a.s.
Společnost ČEPS, a.s. stanovila v souladu s Podmínkami výběrového řízení termín konání pátého aukčního kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2016 a 2017. Páté aukční kolo se uskuteční dne 14.6.2016 v 10.00 hodin a bude ukončeno v souladu s Provozním řádem elektronického systému dne 14.6.2016 nejpozději v...

Aktuality

10.7.2015
Českomoravská komoditní burza Kladno meziročně zvýšila počet kontraktů s elektřinou a plynem
Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKBK) v meziročním srovnání zvýšila počet uzavřených kontraktů na energetickém trhu o 47 %. Zatímco v 1. polovině roku 2014 uzavřela 1.718 kontraktů, za stejné období letošního roku se jednalo o 2.532 kontraktů o finančním objemu přesahujícím 1,5 miliardy Kč. Kladenská burza tak znovu potvrdila, že je jedinou skutečně fungující komoditní...
12.6.2015
Českomoravská komoditní burza Kladno inovuje svůj obchodní systém a webové stránky
Českomoravská komoditní burza Kladno od června 2015 výrazně vylepšuje design, strukturu i obsah svých webových stránek. Ty jsou nyní pro jejich uživatele přehlednější a srozumitelnější. Nový web navazuje na dokončení implementace nového elektronického obchodního systému burzy, který zefektivňuje celý proces obchodování. Cílem inovace webových stránek je poskytnout zájemcům o burzovní trh lepší podporu a rychlejší...
16.2.2015
Českomoravská komoditní burza Kladno snížila od února sazby burzovních poplatků
Českomoravská komoditní burza Kladno s účinností od 1. února 2015 snížila poplatky z uzavřených obchodů u energetických komodit, kam spadá elektřina a zemní plyn pro konečného zákazníka, a to v průměru o 15 procent. ČMKBK organizuje trh s elektřinou a plynem pro konečné odběratele od roku 2009. Každoročně se zvyšující objem zobchodované elektřiny a plynu...

FIN-servis, a.s. působí jako expertní společnost, která se již více než 10 let zaměřuje zejména na zprostředkování komoditních obchodů a na vývoj a realizaci transparentních metod obchodování, projekty v oblasti energetiky a v oblastech optimalizace a úspor nákladů.

FIN-servis, a.s. je dlouholetým členem Českomoravské komoditní burzy Kladno, kde aktivně působí i v roli dohodce při uzavírání burzovních obchodů s energetickými komoditami.

Celková bilance komoditních obchodů, které prostřednictvím FIN-servis, a.s. jeho klienti uzavřeli, ať už na Českomoravské komoditní burze Kladno nebo jinou formou (elektronické aukce, výběrová řízení, apod.), překračuje hodnotu 20 miliard Kč.

Výběr aktuálních kurzů ČMKBK

   
DatumProduktKurz
24.6.2016 EE NN 1R SSD CZ 2017 807 CZK/MWh >
24.6.2016 EE VN 1R SSD CZ 2017 775 CZK/MWh <
21.6.2016 ZP MO 1R SSD CZ 2017 492 CZK/MWh >

* Použité zkratky: EE NN - Elektřina nízké napětí, EE VN - Elektřina vysoké napětí, ZP MO - Zemní plyn maloodběr, ZP VO - Zemní plyn velkoodběr