Aktuality

FIN-servis připraví a zorganizuje aukci na prodej uhlí skupiny Czech Coal

Vloženo 13.6.2008

Skupina Czech Coal vyhlásí v nejbližší době aukci na prodej hnědého energetického uhlí z lomu ČSA a společnost FIN-servis ji komplexně organizačně zajistí. Cílem je transparentním a nediskriminačním způsobem vybrat odběratele, s nimiž Czech Coal podepíše smlouvu na prodej hnědého uhlí. Na tiskové konferenci v hotelu Diplomat v Praze to sdělil generální ředitel Czech Coal,... číst více

Zahájeno registrační předkolo

Vloženo 9.6.2008

9.6.2008 bylo zahájeno registrační předkolo výběrového řízení, vyhlášeného společností ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2009.Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR a dále v souladu s §24, odst. 3 b) zák. č.... číst více

Konzultace se zástupci Světové banky

Vloženo 17.5.2008

Ve dnech 21.-25. dubna 2008 proběhla v Praze pracovní návštěva zástupců Světové banky k problematice slučování výběru daní, zdravotního a sociálního pojižtění.Jako součást mise Světové banky proběhly konzultace s experty v této oblasti pro Českou republiku – zástupci FIN-servis a jednání s MF, MPSV, MZ, ČSSZ a VZP ČR.Výstupy z pracovní návštěvy expertů Světové banky... číst více

Změna finančních limitů pro veřejné zakázky

Vloženo 7.4.2008

S účinností od 1.1.2008 došlo ke změně finančních limitů pro veřejné zakázky dle nařízení Komise (ES) č. 1422/2007. Tyto limity jsou v pravidelných dvouletých intervalech revidovány a budou vždy uveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie, a to na počátku měsíce listopadu, který předchází roku, od kterého mají nové finanční limity platit.číst více

Kde je dříví ze státních lesů?

Vloženo 10.1.2008

Situace, kdy nejsou podepsány smlouvy s účastníky výběrových řízení, kteří jimi prošli vítězně, se odráží i v nabídce volného dříví na Českomoravské komoditní burze Kladno. Státní lesy – jako leader trhu s dřívím v České republice – v tomto roce ještě nenabídly k prodeji na veřejném trhu ani m³. V této situaci není celkem logicky... číst více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32