Výběrové řízení ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS, a.s. stanovila v souladu s Podmínkami výběrového řízení termín konání devátého a desátého aukčního kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2018 a 2019.

Deváté aukční kolo se uskuteční dne 17.10.2018 v 10.00 hodin a bude ukončeno v souladu s Provozním řádem elektronického systému dne 17.10.2018 nejpozději v 10.40 hodin.

Předmětem devátého aukčního kola je roční pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v roce 2019 bez převzetí odpovědnosti za odchylku v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 o velikosti pásma 10 MW, t.j. dodávka elektřiny v základním zatížení o výkonu 10 MW pro každou obchodní hodinu v období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Desáté aukční kolo se uskuteční dne 17.10.2018 ve 12.00 hodin a bude ukončeno v souladu s Provozním řádem elektronického systému dne 17.10.2018 nejpozději v 12.40 hodin.

Předmětem desátého aukčního kola je čtvrtletní pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v roce 2019 bez převzetí odpovědnosti za odchylku v období od 1.1.2019 do 31.3.2019 o velikosti pásma 30 MW, t.j. dodávka elektřiny v základním zatížení o výkonu 30 MW pro každou obchodní hodinu v období od 1.1.2019 do 31.3.2019.
Dosud nezaregistrovaní zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou registrovat v doplňkovém registračním předkole, které bude probíhat v období od 12.10.2018 do 16.10.2018, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.

Těmto zájemcům budou zaslány Podmínky výběrového řízení na základě jejich předchozí žádosti doručené na e-mailovou adresu vrceps@fsk.cz.

Kauce pro deváté aukční kolo musí být složena do 16.10.2018 (24.00).

Texty Smluv o pásmové dodávce elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2018 a 2019 pro deváté a desáté aukční kolo je možné stáhnout zde: