Výběrové řízení ČEPS, a.s.

Dne 18.10.2017 vyhlásila společnost ČEPS, a.s.výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2018 a 2019.

Společnost ČEPS, a.s rozhodla, že nevyužije svého práva zrušit deváté a desáté aukční kolo ve smyslu článku XV. platných Podmínek výběrového řízení.

Deváté aukční kolo bylo ukončeno dne 17.10.2018 v 10:25:10 hodin. Hodnota úspěšného cenového návrhu devátého aukčního kola činila 1 441 Kč/MWh.

Desáté aukční kolo bylo ukončeno dne 17.10.2018 ve 12:40:00 hodin. Hodnota úspěšného cenového návrhu desátého aukčního kola činila 1 608 Kč/MWh.