Borová kulatina na burze

Výrazné oživení obchodů na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1073 nepřinesla ani nabídka borové kulatiny z kalamitní těžby v Jihočeském kraji. Velká poptávka, oficiální i neoficiální, je zejména po listnaté kulatině i vláknině. Po umístění takové nabídky se dá očekávat značný růst ceny.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1074 dne 8.března 2007.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 5.března 2007 v 9,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 7.března 2007 v 9,00 hod. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 6.3.2007.