Česká republika jako první země v Evropské unii otevřela burzu nespotřebovaných chemikálií NECHELA

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo vznik elektronického aukčního trhu, který pomůže malým a středním podnikům zhodnotit zbytky chemických látek a přípravků, které jim zbyly z výroby, po změně nebo po ukončení výroby. Ušetří i stát, který v posledních letech vynaložil desítky milionů korun na likvidaci nelegálních skladů chemikálií.
„Pro malou firmu bude vždy výhodnější nepoužité chemikálie včas prodat než je mít na skladě a nakonec zaplatit za jejich ekologické odstranění nebo v horším případě za nelegální skladování,“ říká ministr Tošovský. „Rozhodli jsme se firmám otevřít trh, který pro tyto látky doposud chyběl. Je to unikátní systém, který zatím neprovozuje žádný ze sousedních států.“
Zájemcům o tuto burzu jsou připraveni poskytnout informace a pomoc při registraci odborníci z Českomoravské komoditní burzy Kladno. Tyto služby jsou pro všechny zájemce zdarma.

Veřejná databáze nabízených chemických látek a přípravků
Systém NECHELA (NEspotřebované CHEmické LAtky) umožňuje zveřejnit nabídku chemikálií na internetu v Databázi nespotřebovaných chemických látek a přípravků. Ta je veřejně přístupná přes oficiální stránky burzy www.cmkbk.cz, sekci Průmyslové komodity, rubriku NECHELA, nebo přes adresu www.nechela.eu. Nabídku chemické látky a přípravků do ní mohou vkládat subjekty, které se registrují v Registračním centru ČMKBK a dostanou přístup do systému. Registrací účastníků je zajižtěna ochrana systému i důvěryhodnost vložené nabídky, která je považována za oficiální nabídnutí látky k prodeji. Po vložení všech informací o nabídce stanoví systém NECHELA termín elektronické aukce, v níž chemikálii mohou zakoupit registrovaní klienti – kupující.

Obchodování v systému NECHELA
Vlastní obchodování v burzovních aukcích je anonymní, po skončení aukce je burzou vystaven závěrkový list, který má všechny náležitosti obchodní smlouvy. Jeho podpisem vzniká smluvní vztah o odběru chemikálie a finančním plnění mezi nabízejícím a zájemcem, který nabídl nejvíce. Všemi těmito prvky systém naplňuje environmentální cíle při současném respektování standardních tržních mechanismů a pravidel hospodářské soutěže.

Jednoduchá registrace
Vedle zajižtění bezpečnosti dat má systém NECHELA na zřeteli i jednoduchost všech kroků pro uživatele. Registrace obchodujících do systému je jednorázový akt spočívající v doložení výpisu z obchodního rejstříku či z obdobné evidence, která prověří, že subjekt je oprávněn s chemikáliemi nakládat. S procesem registrace, vkládáním nabídky do databáze i samotným obchodováním v burzovních aukcích navíc účastníkům pomohou makléři ČMKBK (seznam je k dispozici na www.cmkbk.cz v sekci Průmyslové komodity, rubrice Manuál obchodování). Zájemci se rovněž mohou obrátit přímo na úsek burzovních obchodů (tel. 312 818 045, e-mail: swildova@cmkbk.cz), resp. na Registrační centrum ČMKBK (tel. 312 818 043, fax 312 818 049, e-mail: jkostkova@cmkbk.cz).

Mezirezortní spolupráce
Do práce na vývoji systému NECHELA se vedle Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské komoditní burzy Kladno zapojil také Svaz chemického průmyslu ČR a dále Hospodářská komora ČR, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Tito účastníci se rovněž podílí na prezentaci systému s cílem rozšířit jej do širokého povědomí podnikatelské veřejnosti.

Zdroj: www.mpo.cz