Na Českomoravské komoditní burze Kladno bylo v letošním 1. pololetí zobchodováno téměř 5,5 milionu MWh energií, více než za tři čtvrtletí loňského roku

Energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) určený pro konečné odběratele zaznamenal v krátké době už třetí rekordní objem zobchodovaných energií. Po rekordních objemech loňského roku a poté i letošního prvního čtvrtletí překročila rovněž pololetní bilance obchodování všechny dosavadní výsledky. Za prvních šest měsíců roku 2019 bylo na ČMKB uzavřeno 4337 kontraktů na dodávku 5,482 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu v hodnotě 4,960 miliardy korun, což je více než za tři čtvrtletí loňského roku.

Rekordu bylo dosaženo i v objemu zobchodované elektřiny a plynu za čtvrtletí, když v dubnu až červnu 2019 bylo kontrahováno 4,387 milionu MWh energií. Dosud drželo prvenství 3. čtvrtletí 2018 s objemem 3,515 milionu MWh.

„V porovnání se stejným obdobím loňského roku stoupla pololetní bilance v megawatthodinách trojnásobně. Zaznamenali jsme také nárůst dvouletých kontraktů. Významná část odběratelů se po dramatickém růstu cen v loňském druhém pololetí rozhodla nakoupit za letošní nižší ceny, někteří i na delší období. Firmy i veřejný sektor se už naučily využívat hlavních výhod burzovního trhu a pružně reagují na cenové změny,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.

V pololetní statistice obchodů je nárůst dvouletých kontraktů jasně patrný. Zatímco v loňském 1. pololetí připadalo na dvouletou kontraktaci 17 procent celkové bilance, letos to představuje 45procentní podíl na zobchodovaném objemu.

 

1. pololetí 2019

1. pololetí 2018

1. – 3. Q 2018

Počet kontraktů

4 337

2 489

5 504

Objem obchodování (MWh)

5 481 760

1 803 821

5 319 215

Finanční objem (CZK)

4 959 936 349

1 408 454 894

4 891 379 588

 

Poměr zobchodované elektřiny vůči zemnímu plynu se na ČMKB dlouhodobě nemění. Obchody s dodávkou plynu se na pololetní bilanci podílely 57 procenty (3,113 mil. MWh), obchody se silovou elektřinou představovaly 43 procent (2,369 mil. MWh).

Cenový vývoj elektřiny a plynu na ČMKB v 1. pololetí 2019

Ceny elektřiny i plynu za prvních šest měsíců roku jsou ve srovnání s loňským 1. pololetím vyšší, nedosahují však už maxim ze 4. čtvrtletí 2018.

Kurz ročních kontraktů elektřiny začátkem roku klesl pod úroveň uzavíracích cen roku 2018. Ve druhém čtvrtletí cena elektřiny v nízkém napětí oscilovala kolem 1400 Kč/MWh, ve vysokém napětí kolem 1420 Kč/MWh. Konec 1. pololetí přinesl v obou napěťových hladinách pokles – v nízkém napětí skončilo obchodování na kurzu 1366 Kč/MWh, ve vysokém napětí na úrovni 1339 Kč/MWh.

Průměrná cena ročních kontraktů elektřiny v nízkém napětí dosáhla v letošním 1. pololetí 1398 Kč/MWh. Ve vysokém napětí se roční kontrakt obchodoval za průměrnou cenu 1363 Kč/MWh.

Také zemní plyn zahájil letošní rok výrazně pod uzavírací cenou předchozího roku. V březnu se pokles ceny ročních kontraktů dále prohloubil na 516 CZK/MWh v maloodběru, resp. na 508 CZK/MWh ve velkoodběru. Od poloviny května do konce pololetí se cena plynu pohybovala v pásmu 518 až 566 Kč MWh. Maloodběr zakončil pololetí na úrovni 539 Kč/MWh, velkoodběr na kurzu 528 Kč/MWh.

Průměrná cena ročního kontraktu plynu v režimu maloodběr dosáhla v 1. pololetí 548 Kč/MWh, v režimu velkoodběr se plyn obchodoval za průměrných 533 Kč/MWh.

ČMKB působí od roku 2010 jako centrální tržní místo pro obchodování dodávek energií konečným zákazníkům v České republice. Do konce roku 2018 zde 6262 registrovaných účastníků obchodování uzavřelo přes 51 tisíc kontraktů na dodávku 42,6 milionu megawatthodin, což představuje 90 procent všech dodávek elektřiny a plynu nakoupených konečnými zákazníky na komoditních burzách v ČR.

 

zdroj: www.cmkbk.cz