Na Českomoravské komoditní burze Kladno byly v 1. pololetí zobchodovány téměř 2 terawatthodiny energií

Na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKBK) bylo za letošních šest měsíců uzavřeno 1 572 kontraktů na dodávku 1,989 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 1,136 miliardy korun. Rostl podíl dvouletých kontraktů na celkových zobchodovaných objemech.

Silová elektřina v nízkém napětí uzavírala v 1. pololetí na ceně 827 Kč/MWh, což je proti stejnému období loňského roku nárůst o 7,4 procenta. Zemní plyn v maloodběru končil pololetní obchodování na ceně 445 Kč/MWh, tj. o 4,3 procenta pod uzavírací cenou loňského 1. pololetí.

Zemní plyn se na celkovém objemu v měrných jednotkách podílel více než dvěma třetinami (1,331 milionu megawatthodin), silová elektřina necelou třetinou (658 tisíc MWh). „Kupující zatím nejsou ochotni příliš slevit z cenových představ, které se opírají o nízké ceny loňského roku. Zatímco plyn se poklesem pod hranici 450 Kč/MWh už vrátil k cenám z loňského září a října, u elektřiny se cenové představy kupujících a prodávajících častěji rozcházejí. Odběratelé zde stále kalkulují s možností cenového poklesu, který ale zatím nepřichází,“ uvedl mluvčí burzy Martin Soukup.

Prosazujícím se trendem je růst podílu dvouletých kontraktů na celkové bilanci obchodů. Letos je to už 40 procent. Zatímco hlavním motivem loňského meziročního nárůstu (v 1. pololetí 2015 byl podíl dvouletých kontraktů 26 procent) se stal tehdejší pokles cen elektřiny o pětinu a cen plynu téměř o čtvrtinu a s tím spojený zájem kupujících zafixovat si cenu na delší dobu, za letošním vývojem stojí více faktorů. „Někteří odběratelé se mohou domnívat, že ceny zemního plynu už dosáhly svého minima, a očekávají, že stejně jako u elektřiny nastane růst. U silové elektřiny je to zase skutečnost, že ceny dvouletých kontraktů byly v 1. pololetí často pod úrovní cen ročních kontraktů. Všechny důvody však mají jedno společné, odběratelé se na burze naučili využívat aktuálních cenových poklesů,“ poznamenal Soukup.

Kladenská burza hraje dlouhodobě roli centrálního tržního místa pro obchodování dodávek energií konečným zákazníkům. Za léta 2010 až 2016 zde bylo kontrahováno 29,8 milionu megawatthodin, což představuje 95 % všech dodávek elektřiny a plynu nakoupených konečnými zákazníky na komoditních burzách v ČR.

 

Zdroj: www.cmkbk.cz