Dřevařská burza

29.června se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1041. Na programu byly 152 aukce Dřevařské burzy, v nichž se zobchodovalo více než 14.500 m³ dříví v ceně překračující 21 mil. Kč. Tím byla ve finančním vyjádření letošního roku překročena hranice 300 mil. Kč. Nejobchodovanějším artiklem byla jednoznačně smrková kulatina (více než 7.500 m³), těsně následovaná jehličnatou vláknnou (téměř 6.000 m³). Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích Dřevařské burzy, která se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1042 dne 13.července 2006.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 10.července v 9,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích tradičně ve středu 12.července v 9,00 hod.