Kde je dříví ze státních lesů?

Situace, kdy nejsou podepsány smlouvy s účastníky výběrových řízení, kteří jimi prošli vítězně, se odráží i v nabídce volného dříví na Českomoravské komoditní burze Kladno. Státní lesy – jako leader trhu s dřívím v České republice – v tomto roce ještě nenabídly k prodeji na veřejném trhu ani m³. V této situaci není celkem logicky zajižtěna likvidita trhu, následně chybí i zpětná vazba – cenová informace pro účastníky obchodování. Kdy se tato situace změníž Kdy nabídnou státní lesy dříví na veřejném trhu?
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění s pořadovým číslem 1117 dne 17.ledna 2008.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 14.ledna v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 16.ledna 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v pondělí 14.1.2008.