Klientela

Mezi klienty společnosti patří zejména velké podniky z oblasti průmyslu a obchodu, instituce státní a veřejné správy a stovky dalších firem ze všech sektorů hospodářství ČR.