Konzultace se zástupci Světové banky

Ve dnech 21.-25. dubna 2008 proběhla v Praze pracovní návštěva zástupců Světové banky k problematice slučování výběru daní, zdravotního a sociálního pojižtění.
Jako součást mise Světové banky proběhly konzultace s experty v této oblasti pro Českou republiku – zástupci FIN-servis a jednání s MF, MPSV, MZ, ČSSZ a VZP ČR.
Výstupy z pracovní návštěvy expertů Světové banky očekává Ministerstvo financí do konce června tohoto roku.