Nárůst vyvolávacích cen smrkové kulatiny – realita nebo pokus?

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1087 konaném dne 7.6.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo zobchodováno celkem 1.500 m³ dřevní hmoty, v peněžním vyjádření pak 2,300.000,- Kč.
Za povšimnutí stojí prudký nárůst vyvolávacích cen, o 600,- i více Kč/m³, u většiny nabídkových aukcí na 3.čtvrtletí letošního roku. Zda jsou tato vysoká očekávání reálná, nepochybně ukaže další průběh obchodování. Nezobchodovány totiž zůstaly i nabídky smrkové kulatiny pro pilařské zpracování začínající na 1.350,- Kč/m³ (u kvality D pak 950,- Kč/m³) v Karlovarském a Jihočeském kraji.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1088 dne 14.června 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 11.června v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 13.června 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 12.6.2007.