Nezájem o smrkovou kulatinu v Moravskoslezském kraji

11.ledna 2007 se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1066. Na programu bylo 60 aukcí vedlejšího trhu Dřevařské burzy. Průměrná cena smrkové kulatiny pro pilařské zpracování dosáhla v nabídkových aukcích při dodací podmínce EXW dle Incoterms 2000 (na odvozním místě) výše 2.580,- Kč/m³ při zobchodovaných 3.700 m³, průměrná cena smrkové vlákniny dosáhla v nabídkových aukcích při dodací podmínce FCA (naloženo na dopravním prostředku) výše 1.158,- Kč/m³. K velkému překvapení všech zúčastněných nikdo neprojevil zájem o smrkovou kulatinu v Moravskoslezském kraji a o borovou vlákninu. Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1067 dne 18.ledna 2007.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 15.ledna 2007 v 9,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 17.ledna 2007 v 9,00 hod. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 16.1.2007.