Nový Provozní řád provozovatele IS VZ US

Dne 1.6.2011 vstoupil v platnost nový Provozní řád provozovatele Informačního systému o veřejných zakázkách (IS VZ US) a metodické pokyny k vyplňování uveřejňovacích formulářů. K těmto úpravám dochází zejména v souvislosti se zřízením nové datové schránky, která je určena výhradně pro uveřejnění vyhlášení v IS VZ US dle § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.