Obchod s jehličnatou vlákninou

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1082 konaném 3.5.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno se zobchodovalo 1.000 m³ jehličnaté vlákniny za velmi dobrou cenu 980,- Kč/m³, a to při dodací podmínce EXW (tedy na odvozním místě) dle INCOTERMS 2000.
Podle našich informací bude na příštím burzovním shromáždění nabízeno větší množství smrkové kulatiny s termínem dodání od června do listopadu letošního roku.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 7.května v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 9.května 2007.