Obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno

Dnes se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1022. Bylo přihlášeno 93 poptávkových aukcí na téměř 44.000 m³ dříví a 48 nabídkových aukcí na téměř 24.000 m³ dříví. Zobchodovalo se více než 15.000 m³ dříví v ceně téměř 29 mil. Kč. Nejobchodovanějším artiklem byla smrková kulatina.
Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu běžných komodit, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1023 dne 23.února 2006.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 20.února v 9,00 a lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 22.února v 9,00 hod.