Obchodování na ČMKBK v červnu 2009

V červnu 2009 bylo na hlavním trhu EB zobchodováno 10.300 tun mosteckého tříděného hnědého uhlí (kostka, ořech 1, ořech 2) za téměř 16,5 mil. Kč. Průměrná cena kostky činila 1.776,- Kč/t, ořechu 1 1.688,- Kč/t a ořechu 2 946,- Kč/t. Cena je uváděna bez DPH, daně z pevných paliv či jiných nepřímých daní.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno v rámci burzovního shromáždění s pořadovým číslem 1191 ve čtvrtek 2.července 2009. V nabídce je tentokrát 24.600 m³ (borová, smrková a dubová kulatina a dubová, buková a další listnatá vláknina) s termínem odběru ve3.čtvrtletí roku 2009.
Lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 1.července 2009.