Obchodování na komoditní burze

6.dubna se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1029. Na programu bylo 187 aukcí v sekci DŘÍVÍ, z toho 86 poptávkových (63.700 m³) a 101 nabídkových (39.260 m³). Zobchodovalo se více než 13.000 m³ dříví v ceně téměř 25 mil. Kč, čímž byla ve finančním vyjádření v letošním roce překročena hranice 200 mil. Kč. Nejobchodovanějším artiklem byla jednoznačně smrková kulatina. Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu běžných komodit, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1030 dne 13.dubna 2006.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 10.dubna v 9,00 a lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 12.dubna v 9,00 hod.