Obchodování na komoditní burze

23.února se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1023. Bylo přihlášeno 233 aukcí, z toho 102 poptávkových (48.000 m3 dříví) a 131 nabídkových (52.000 m3 dříví). Zobchodovalo se téměř 20.000 m3 dříví v ceně více než 31 mil. Kč, čímž byl opět stanoven nový rekord dosažený v rámci jednoho burzovního shromáždění. Nejobchodovanějším artiklem byla borová kulatina, těsně sledovaná kulatinou smrkovou.
Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu běžných komodit, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1024 dne 2.března 2006.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 27.února v 9,00 a lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 1.března v 9,00 hod.