Obchodování s dřívím v dubnu 2010 na Dřevařské burze ČMKBK

V dubnu 2010 se na prezenčním parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno v rámci Dřevařské burzy se zobchodovalo více než 17 tis. m³ dříví v ceně, která přesáhla 28,3 mil. Kč.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu, které se uskuteční na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno v rámci burzovního shromáždění s pořadovým číslem 1233 ve čtvrtek 6.května 2010.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 3.května 2010 a lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 5.května. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na webových stránkách www.cmkbk.cz v úterý 4.5.2010.