Obchodování s energiemi v prvním pololetí roku 2011

Ve dnech 19. a 20. července 2011 byly v elektronickém systému Energetické burzy ČMKBK uzavřeny kontrakty s elektřinou a zemním plynem na období do konce roku 2012 a 2013 v celkovém objemu přesahujícím 300 GWh (cca 442 mil. Kč).
Ceny elektřiny v obou napěťových hladinách se pro oba roky pohybovaly kolem hranice 1.450 Kč/MWh, ceny zemního plynu pak v rozmezí 660 až 690 Kč/MWh (pouze komoditní složka).

V první polovině letošního roku činil kumulovaný objem obchodů pro konečné spotřebitele na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno téměř 960.000 MWh (cca 737 mil. Kč), z toho připadlo více než 857.000 MWh na zemní plyn a asi 102.000 MWh na elektřinu.
Od otevření trhu s energiemi pro konečné spotřebitele tak přesáhl celkový kumulovaný objem obchodů 1 TWh (1,000.000 MWh) a ve finančním vyjádření více než jednu miliardu Kč.