Obchodům vládne smrková kulatina

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1086 konaném dne 31.5.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo zobchodováno celkem 14.500 m³ dřevní hmoty, v peněžním vyjádření pak 20,325.000,- Kč.
Všechny uskutečněné obchody proběhly s produktem smrková kulatina pro pilařské zpracování. Za zmínku rozhodně stojí obchody, uskutečněné ve dvou poptávkových aukcích s dodací podmínkou DDU (dle INCOTERMS 2000) a se lhůtou splatnosti 120, resp.90 dní!, při kterém změnilo majitele 6.500 m³ dříví. Ostatní obchody se uskutečnily při dodací podmínce EXW a průměrná cena smrkové kulatiny činila 1.169,- Kč/m³.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1087 dne 7.června 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 4.června v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 6.června 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 5.6.2007.