Obchody s elektřinou a plynem Energetické burze ČMKBK v 1. pololetí 2012

V prvním pololetí roku 2012 byly v elektronickém systému Energetické burzy Českomoravské komoditní burzy Kladno uzavřeny kontrakty s elektrickou energií a zemním plynem v celkovém objemu 1,4 TWh v hodnotě přes 1,2 mld. Kč. Meziročně vzrostl objem o 45 %, zobchodovalo se o 435 GWh více než v loňském roce ve stejném období.
Hlavním důvodem nárůstu objemů obchodů je zřejmě letošní pokles ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu, kdy se po loňském skokovém zdražení elektřiny (události v japonské Fukušimě, resp. odklon Německa od jaderné energetiky) cena pozvolně snižovala. Cena elektřiny se v současné době pohybuje pod úrovní cen před těmito událostmi a dosahuje dlouhodobého minima.
Část klientů naší společnosti již této situace využila a nakoupila elektřinu na příští rok, mnozí z nich dokonce i na rok 2014.