Obchody s elektřinou a plynem v průběhu září 2010

Během měsíce září se v elektronickém aukčním systému Českomoravské komoditní burzy Kladno do dnešního dne uskutečnily obchody s energiemi (silová elektřina v rámci SSDE, zemní plyn v rámci SSDP) v objemu, který převýšil 82,5 GWh (téměř 110 mil. Kč). Hlavním tahounem poptávky byly subjekty státní správy a samosprávy. V současné době se ceny mírně snižují, například při aukci 16.9. bylo v aukci dosaženo 1.314,- Kč/MWh (pro vysoké napětí) a 22.9. 1.342,- Kč/MWh (pro nízké napětí). Blahopřejeme našim klientům k uzavřeným obchodům.