Obchody s mosteckým tříděným hnědým uhlím v lednu 2010

V poslední lednové dekádě se cena mosteckého tříděného hnědého uhlí, konkrétně ořechu 2, dostala pod magickou hranici 1.000,- Kč/t a téměř současně klesly teploty hluboko pod bod mrazu. Tyto faktory zapříčinily obnovení obchodování s tříděným hnědým uhlím, které v průběhu listopadu a prosince směřovalo k nulovému objemu. V posledních lednových dnech se na elektronickém parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno zobchodovalo více než 3.000 t ořechu 2 za průměrnou cenu těsně pod 995,- Kč/t.
V únoru se očekává postupný náběh vedlejšího trhu Energetické burzy (prodej silové elektřiny v rámci sdružené dodávky koncovému spotřebiteli).
První letošní novinkou je otevření trhu NECHELA (nespotřebované chemické látky a přípravky) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.