Obchody se smrkovou kulatinou

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1085 konaném 24.5.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo zobchodováno celkem 11.500 m³ dřevní hmoty, v peněžním vyjádření 19,100.000,- Kč.
Největší obchody proběhly se smrkovou kulatinou pro pilařské zpracování (11.000 m³). Za zmínku rozhodně stojí obchod, uskutečněný ve dvou poptávkových aukcích s dodací podmínkou DDU (dle INCOTERMS 2000) a se lhůtou splatnosti 90 dní!, při kterém změnilo majitele 10.000 m³ dříví.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1086 dne 31.května 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 28.května v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 30.května 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 29.5.2007.