Objem obchodů na energetickém trhu ČMKBK v roce 2014 meziročně stoupl o třetinu

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKBK) bylo v roce 2014 zobchodováno 6,117 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele za celkových 4,986 miliardy korun. Kontrahovaný objem energií tak meziročně vzrostl o 32,3 %. Loňské obchodování mělo z hlediska nárůstu kontraktace dva vrcholy červenec, kdy bylo zobchodováno 980 tisíc MWh energií v hodnotě 757 milionů korun, a první dva měsíce 4. čtvrtletí, kdy bylo kontrahováno 2,789 milionu MWh v hodnotě 2,288 mld. korun. Takto výrazný nárůst přispěl k tomu, že se 4. čtvrtletí stalo svým objemem 2,816 milionu MWh energií v hodnotě 2,309 miliardy korun nejsilnějším čtvrtletím obchodování za dobu pětileté existence tohoto trhu. Současně byl v loňském listopadu překonán měsíční rekord z října 2013, když bylo dosaženo celkové kontraktace 1,694 milionu MWh v hodnotě 1,424 miliardy korun. Z celkové roční bilance představovaly obchody se zemním plynem 3,546 milionu MWh (60 %) a s elektřinou 2,571 milionu MWh (40 %). Ve finančním vyjádření je poměr vyrovnaný a představuje u silové elektřiny 2,555 miliardy korun, tj. 51 % z celkové hodnoty kontraktace, a u zemního plynu 2,431 miliardy korun (49 %). Z celkového počtu 7.732 kontraktů bylo uzavřeno 4.438 kontraktů s elektřinou a 3 294 kontraktů se zemním plynem. Na jeden kontrakt u elektřiny tak průměrně připadlo 579 MWh v hodnotě 576 tisíc Kč, průměrný kontrakt se zemním plynem představoval objem 1.076 MWh, resp. cca 738 tisíc Kč. Bilance loňského roku skončila nad očekáváním, konzervativní odhady se pohybovaly mezi 5 a 5 a půl milionem megawatthodin. Výsledek nad 6 miliony MWh svědčí o akceleraci zájmu firem i veřejného sektoru o tento veřejný trh, uvedl předseda burzovní komory ČMKBK Pavel Štorkán. Počet registrovaných účastníků obchodování s energiemi na ČMKBK vzrostl proti roku 2013 o 22 procent na 5.181 subjektů. Dynamicky rostl zájem veřejných zadavatelů, kde vedle všech ministerstev a drtivé většiny krajů si našly na energetický trh ČMKBK cestu také řádově stovky měst a obcí, respektive tisíce jimi zřizovaných organizací. Burzovní nákup jako forma realizace veřejné zakázky umožňuje státní správě, krajům, městům a obcím zákon o veřejných zakázkách, přičemž tento způsob umožňuje pořídit energie pružněji a rychleji, transparentně, bezpečně a s většími úsporami nákladů, než u jiných typů výběrových řízení. Cenový vývoj elektřiny a zemního plynu s dodávkou konečným odběratelům Cenový vývoj obchodovaných energií odrážel v loňském roce ve svých trendech vývoj na velkoobchodních trzích i vývoj kurzu koruny vůči euru. Ze srovnání cenových průměrů závěrečných čtvrtletí vyplývá, že meziročně klesly ceny všech obchodovaných energií. Cena silové elektřiny v hladině nízkého napětí se na ČMKBK snížila meziročně o 1,8 % na úroveň 989 Kč/MWh, v hladině vysokého napětí pak o 0,3 % na 981 Kč/MWh. Zemní plyn zlevnil u maloodběru o 7,3 % na 684 Kč/MWh, u velkoodběru o 6,2 % na 668 Kč/MWh. Ceny energií byly začátkem roku pod silným vlivem intervence České národní banky na oslabení kurzu koruny vůči euru. Cena silové elektřiny v nízkém napětí s dodávkou v roce 2015 pak od svého otevíracího kurzu 1.095 Kč/MWh do 17. kalendářního týdne postupně klesala až na hodnotu 909 Kč/MWh. V květnu a červnu se už setrvale pohybovala pod hranicí 1.000 Kč/MWh (v rozmezí 936 až 983 Kč/MWh). Teprve začátkem července znovu dosáhla tisícikorunové hranice a s jediným výkyvem se kolem této úrovně pohybovala celé 3. čtvrtletí (rozmezí 955 až 1.059 Kč/MWh). Říjen přinesl opětovný pokles ceny pod 1.000 Kč/MWh, který pokračoval do poloviny listopadu. Závěr roku přinesl nárůst ceny s uzavírací cenou na úrovni 1.061 Kč/MWh. Rovněž cena zemního plynu v režimu maloodběr s dodávkou v roce 2015 dosahovala nejvyšší letošní hodnoty v lednu (738 Kč/MWh). Poté zvolna klesala pod hranici 700 Kč/MWh a setrvala zde do začátku srpna. Ve 34. až 40. kalendářním týdnu se pohybovala v rozmezí 706 až 728 Kč/MWh a od října znovu zaznamenala pokles do pásma 666 až 699 Kč/MWh. Uzavírací cena obchodování zde byla na úrovní 683 Kč/MWh. Trh s elektřinou konečným odběratelům otevřela ČMKBK v závěru roku 2009, trh se zemním plynem v polovině roku 2010. Kumulovaná bilance obchodování na tomto trhu do konce roku 2014 představuje cca 22 a půl tisíce uzavřených kontraktů na dodávky téměř 17 a půl milionu megawatthodin elektřiny a plynu v hodnotě necelých 15 miliard korun.

Zdroj: ČMKBK