Otevření nového trhu v roce 2010

Českomoravská komoditní burza Kladno otevřela v letošním kalendářním roce první nový trh – obchodní a informační systém NECHELA, který vznikl jako plnohodnotný funkční nástroj pro řešení problému nespotřebovaných chemikálií v souladu s opatřením č. 4 usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 č. 1076 o Systémových opatřeních k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s nezákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady.
V obchodním a informačním systému NECHELA je možné nabízet nespotřebované chemikálie (hydroxidy, kyseliny, chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany, dusičnany, fluoridy), organická rozpouštědla, průmyslová odmašťovadla, potravinářskou chemii, maziva a aditiva do pohonných hmot, impregnační laky a pryskyřice, izolační laky a tmely nebo brusné a leštící prostředky.
Příprava pilotního projektu trvala jeden rok. Kromě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ČMKBK se na ní podílelo Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR, Svaz chemického průmyslu ČR a Hospodářská komora ČR.
Zájemce o obchodování v systému NECHELA nehradí na základě dohody MPO a ČMKBK žádné registrační ani obchodní poplatky, také činnost dohodců je pro registrované účastníky systému NECHELA bezplatná.
FIN – servis je licencovaným dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, který má k dispozici pro tento trh vyškolené makléře a je připraven nabídnout svoje služby na novém trhu pro všechny zájemce.