Otevření trhu se silovou elektřinou v rámci SSDE

Českomoravská komoditní burza Kladno po otevření trhu s tříděným hnědým uhlím v dubnu tohoto roku, otevírá další nový trh, a to pro obchodování se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny konečnému spotřebiteli v České republice. Obchodování je zařazeno na vedlejší trh Energetické burzy a probíhá v elektronickém aukčním systému.
FIN – servis je prvním licencovaným dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, který má k dispozici pro tento trh vyškolené makléře a je připraven nabídnout svoje všestranné služby na novém trhu, jak pro odběratele, tak pro dodavatele.
Pro odběratele je potom FIN – servis připraven zajistit komplexní servis při administraci, příp. při centralizaci poptávky, včetně organizačního, právního a odborného zajižtění (přechod od stávajících smluv, tarify, distribuční sazby, odběrná místa, lhůty atd.)