Příprava obchodů se silovou elektřinou

Českomoravská komoditní burza Kladno po otevření trhu pro obchodování se silovou elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny konečnému spotřebiteli v České republice připravuje sérii poptávkových aukcí pro rok 2011. Obchodování bude zařazeno na vedlejší trh Energetické burzy a proběhne v elektronickém aukčním systému.
FIN – servis je licencovaným dohodcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, který má k dispozici trh vyškolené makléře a je na něm připraven nabídnout svoje služby.
Pro odběratele je připraven zajistit komplexní servis při administraci, příp. centralizaci poptávky, včetně organizačního, právního a odborného zajižtění (přechod od stávajících smluv, tarify, distribuční sazby, odběrná místa, lhůty atd.)