Prodána mokrá skládka v Nýrsku

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1112, které se uskutečnilo dne 6.12.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno, byly v přihlášených aukcích uzavřeny 4 obchody s více než 11,5 tis. m³ dříví za téměř 20 mil. Kč. V tomto objemu je zahrnut též obchod se smrkovou kulatinou z mokré skládky v oblasti Nýrska; zde došlo k cenovému střetu mezi nabídkou a poptávkou. Z nabízených produktů se kromě již zmíněné smrkové kulatiny pro pilařské zpracování zobchodovala borová a buková (v kvalitě D) kulatina a směs listnaté měkké vlákniny (olše, topol).
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1113 dne 13.prosince 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 10.prosince v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 12.prosince 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 11.12.2007.