První aukce v systému NECHELA

Historicky první aukcí, vyhlášenou na Českomoravské komoditní burze Kladno v systému NECHELA, bude nabídka 20 kg síranu železnatému, známého také pod názvem zelená skalice. Aukce začne 23.června v 9,00 hodin. Oprávněné zaregistrované osoby se jí mohou zúčastnit (samy nebo prostřednictvím svého smluvního dohodce) na webových stránkách www.nechela.eu. Bezprostředně po skončení první aukce jsou již zaregistrovány další (ze skupiny barviva a pigmenty) ve stejném dni a o týden později.
Připomínáme, že veškeré úkony jsou na základě podpory systému Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky zcela zdarma.