Registrační předkolo aukce Czech Coal zahájeno

Dne 20.10.2008 bylo zahájeno registrační předkolo Aukce na prodej energetického uhlí z lokality lomu ČSA. Zájemci o účast v aukci se mohou v termínu stanoveném Podmínkami aukce registrovat v sídle organizátora, t.j. v sídle společnosti FIN-servis, a.s. Vlastní aukční kolo (elektronická aukce) proběhne 19.11.2008.

Tisková zpráva ZDE