Rekordní ceny smrkové kulatiny

30.listopadu 2006 se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1061. Na programu bylo 68 aukcí vedlejšího trhu Dřevařské burzy. Průměrná cena smrkové kulatiny pro pilařské zpracování dosažená v nabídkových aukcích dosáhla při dodací podmínce EXW (na odvozním místě) výši 2.560,- Kč/m³. Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1062 dne 7.prosince 2006.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 4.prosince v 9,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích tradičně ve středu 6.prosince v 9,00 hod. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 5.12.2006.