Rekordní ceny smrkové vlákniny

7.prosince 2006 se konalo na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1062. Na programu bylo 75 aukcí vedlejšího trhu Dřevařské burzy, v nichž se zobchodovalo 11.500 m³ dříví za téměř 17 mil. Kč. Na burzovním shromáždění byla překročena hranice 450.000 m³ zobchodované hmoty v letošním roce. Průměrná cena smrkové vlákniny dosažená v nabídkových aukcích dosáhla při dodací podmínce EXW!!! (na odvozním místě) výši 1.050,- Kč/m³, a to při zobchodovaných 8.000 m³. Blahopřejeme našim klientům k úspěšným obchodům.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1063 dne 14.prosince 2006.
Připomínáme, že lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 11.prosince v 9,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích tradičně ve středu 13.prosince v 9,00 hod. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 12.12.2006.