Rekordní pokles ceny na Energetické burze

V současné době ještě stále poměrná část odběratelů poptává a dokupuje silovou elektřinu (v rámci SSDE) pro zbytek roku 2011 na Českomoravské komoditní burze Kladno. Jedna z těchto aukcí proběhla v elektronickém systému Energetické burzy ve středu 2.března 2011. Jednalo se o centralizovanou poptávku 20 subjektů místní samosprávy a jimi řízených organizací po 1,3 GWh elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí do cca 150 odběrných míst. Vyhlašovací cena ve výši 1.450,- Kč/MWh byla akceptována ve druhé minutě aukce a již tím došlo k úsporám v řádu statisíců korun. K definitivnímu stanovení kupní ceny došlo dvě sekundy před koncem aukce, a to ve výši 1.230,- Kč/MWh, čímž byla nově stanovena nejnižší cenová úroveň elektřiny pro letošní rok.