Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Od začátku letošního roku mohou uchazeči o veřejné zakázky, kteří jsou zapsáni v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, získat výpis z tohoto Seznamu i na kontaktních místech CzechPOINT. Uchazeči o veřejné zakázky mají tak výrazně ulehčen přístup k získání dokumentů na prokázání základní a profesní kvalifikace, což jim při účasti v zadávacím řízení zjednoduší a zrychlí zpracování nabídek.