Skončilo 3.čtvrtletí roku

Ani na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1102, které se uskutečnilo dne 27.9.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno a které zároveň uzavřelo 3.čtvrtletí, nedošlo ke střetu nabídky s poptávkou. Ve všech přihlášených aukcích se cenové představy účastníků od sebe lišily.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1103 dne 4.října 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 1.října v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 3.října 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 2.10.2007.