Ukončení termínu pro skládání kauce

Dnes nejpozději do 24.00 hodin musí být složena kauce, kterou jsou povinni složit zaregistrovaní účastníci Aukce na prodej mosteckého tříděného uhlí (Litvínovská uhelná a.s.). Ke kauci složené po uplynutí uvedeného termínu nebude při vyhodnocení aukčního kola (14.1.2009) přihlíženo.