Ukončení výběrového řízení ČEPS

Výběrové řízení, které vyhlásila dne 2.6.2008 společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2009 s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy ČR, organizované nezávislou aukční kanceláří FIN-servis, a.s., bylo ukončeno.