Veřejné zakázky a EU

Evropská komise vytvořila pro zájemce, kteří se hodlají ucházet o veřejné zakázky v některém z členských států EU, databázi základních informací o dokladech používaných v jednotlivých členských státech k prokazování kvalifikace. Tato databáze bude obsahovat i vzory příslušných dokumentů, v současné době je o tyto vzory průběžně doplňována. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.