Výběrové řízení

Společnost ČEPS, a.s. využila svého práva a změnila Podmínky výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2012, které vyhlásila dne 3. listopadu 2011.