Výběrové řízení

Společnost ČEPS, a.s. nevyužila svého práva a nezměnila Podmínky výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2013, které vyhlásila dne 31. října 2012.