Výběrové řízení

Společnost ČEPS, a.s. nevyužila svého práva a nezměnila Podmínky výběrového řízení na dodavatele části pásmové dodávky elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v roce 2011, které vyhlásila dne 2. března 2011.