Výběrové řízení

Společnost ČEPS, a.s. nevyužila svého práva a nezrušila výběrové řízení na dodavatele části pásmové dodávky elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v roce 2011, které vyhlásila dne 2.3.2011.