Výběrové řízení

Dne 3.8.2011 proběhlo druhé aukční kolo výběrového řízení na dodavatele části (září 2011) pásmové dodávky elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v roce 2011, které bylo vyhlášeno společností ČEPS, a.s. dne 2.3.2011. Hodnota úspěšného cenového návrhu druhého aukčního kola činila 1 279 Kč/MWh.