Výběrové řízení ČEPS

Společnost ČEPS, a.s. využila svého práva a změnila Podmínky výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2010, které vyhlásila 31. března 2009.