Výběrové řízení ČEPS

Podmínky výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2010, zůstávají v platnosti ve znění platném k 3.4.2009.