Výběrové řízení ČEPS

V pondělí 14.9.2009 v 10.00 hodin bude zahájeno aukční kolo, ve kterém mohou předkládat své cenové návrhy účastníci výběrového řízení na dodavatele pásmové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2010.